pl

gb

 KSIĘGOWOŚĆ:

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym

- prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, Ksiąg rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie deklaracji ZUS

- sporządzanie sprawozdania rocznego

- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

- przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. i ZUS

- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS (inne niż podatkowe)

- rozliczenia roczne dla osób fizycznych

- sporządzanie bilansów

KADRY I PŁACE:

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy

- sporządzanie list płac

- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie deklaracji ZUS

- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy)

- przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

USŁUGI INFORMATYCZNE:

- wdrożenia systemu finansowo- księgowego dla małych i średnich firm;

- wdrożenia systemu płac dla małych i średnich firm;

- opieka nad prawidłowym działaniem systemów.

 

Na życzenie Klientów przejmujemy dodatkowo obsługę w zakresie:

- sporządzania zestawień i analiz finansowych

- przygotowywania wniosków kredytowych

- zakładania i likwidacji firm

- kompletowania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osób przebywających i pracujących na terenie UE (ZUS, NFZ)

- dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta

- rozrachunki z kontrahentami